browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Akce

Podzimní Dětský den

Podzimní Dětský den 2014

Stáj Donja Písnice a SDH Libuš pořádají 13.9.2014 6. ročník Podzimního dětského dne. Pro děti je připravený bohatý  program nejen s koňskou tematikou, ukázka hasičské techniky, hry, soutěže a svezení na koních a ponících. Občerstvení zajištěno. Začátek ve 14 hod.

Pálení čarodějnic

SDH Libuš ve spolupráci se Stable Donja Písnice pořádaly dne 30.4.2014 tradiční pálení čarodějnic v Libušském lomu. Od 16-té hodiny se děti mohli svézt na ponících, po 18-té hodině jsme upálili čarodějnici a zábava pokračovala až do časných ranních hodin. K dobré náladě přispěla i hudební kapela „Becheři“, která nás po celým večerem provázela. Účast byla rekordní!

Těšíme se na Vás zase za rok :o)